Gašparovič súťaží v programe Milionár. Dostane prvú otázku, zamyslí sa a nič. Nikodým napomáha:
- Veď máte 3 možnosti na pomoc.
Gašparovič zvolí priateľa na telefón.
- Haló, Robko, poraď mi, mám použiť 50 na 50, alebo pomoc divákov?

Zdroj: ander.gulas.sme.sk